Kiremit Çatı Uygulamaları

KATEGORİLER

Kiremit Çatı Uygulamaları

Kiremit Çatı Uygulamaları

Açıklama

KİREMİT ÇATI UYGULAMALARI

Kiremit çatı sistem uygulamasında kullanılacak kiremit modeli belirlenmelidir.

Hazırlanan çatı konstrük-siyonu (taşıyıcı) üzerine, kaplama veya çıtalama yapılır. Bu konstrüksiyon ahşap veya çelik olabilir. Çatının yüzeyindeki boşluklar veya pürüzler öncelikle yok edilmelidir. 


Kaplamada, tahta/OSB levha kullanılır. Çatının taşıyıcı sistem elemanlarının kalınlıkları, aralıkları ve malzeme cinsine göre OSB kalınlığı seçilir. OSB montajlı çatıya, OSB’nin uçları taşıyıcı sistem elemanları üzerine gelecek şekilde yerleştirerek çelik vidalar veya çivi ile yapılır.

OSB’nin genleşme miktarı göz önünde bulundurulacak şekilde aralarında boşluk bırakılır bu boşluk en fazla 2-3 mm olmalıdır. Çıtalamada ise 3x3 cm ebadında veya 5x5 cm ebadında çıtalar direk konstrüksiyon üzerine uygulanabileceği gibi kaplama üzerine de çıtalama yapılabilmektedir. Bu, kiremitlerin saçak çizgisine dik ve birbirine paralel olmasını, kaymasını önler.


Hazırlanacak olan çatının; bulunduğu bölge, iklim koşulları, çatı eğimi gibi genel ve özel şartlara göre alt yapısı oluşturulur. Hazırlanan zemin üzerine su yalıtımı için gerekli su yalıtım malzemesi membran,rüberoit ziftli kağıt yada nefes alan özel pvc kaplamalar tercih edilir ve kullanılır. 


Su yalıtım malzemesinin kullanılmasından sonra tercih edilen kiremit modeli çatıya uygulanır. İlk kiremit sırasının eğikliğini önlemek için alın tahtası veya çıta ile yukarı kaldırılmalıdır. Alafranga kiremitler metrekarede 17 adet kullanıldığı için alaturkadan daha az yer kaplar. Çatı omurgaları montajlanarak bahra deliği dediğimiz çatı çıkış kapağının yapımı gerçekleştirilir.


Çatı kapağı ve yan sıralar takviyeli harçla desteklenebilir. Çatlayan, kırılan kiremitler tek tek değiştirilmelidir. Eğer çatı altı bitümlü örtü (izolasyon malzemesi) doğru uygulanmış ve sağlamsa kiremitler kırılsa bile bir süre çatınızın akması önlenir.

 

Kiremit Çatı Uygulamaları Hakkında Daha Fazlası İçin; 0507 253 10 89